Konceptet / Praktisk info

Praktisk info

Rummelighed
Pulterrummene er fra 2 - 16 m² med en loftshøjde på op til 245 cm, hvilket giver mulighed for opmagasinering af enhver slags.
 


Adgangsforhold
Din personlige nøglechip giver dig adgang til åbning af porten og til ejendommen som helhed. Adgang til dit pulterrum sker via en dør, som du aflåser med den udleverede hængelås.

Belysning
Der er installeret lysfølere overalt, således at lyset tænder og slukker automatisk. Dette sikrer dig en særdeles god belysning både på aflæsningsområdet, på gangarealer og i dit pulterrum.

Temperatur & indeklima
Du er sikret et godt indeklima i pulterrummet da temperaturen altid holdes på min. 15 grader. Dette sikrer dit indbo optimale opmagasineringsforhold.

Forsikring af eget indbo i pulterrum
Check med dit eget forsikringsselskab.
 
Videoovervågning
Forhallen og gangene mellem pulterrummen er videoovervåget, og Pulterrummet A/S er tilknyttet et anerkendt alarmselskab med tilkaldevagt.
 
Betalingsservice - tilmelding
I forbindelse med indbetaling af leje er du, som lejer i Pulterrummet.dk, forpligtet til at tilmelde dig Betalingsservice. Klik på linket og følg vejledningen:

www.betalingsservice.dk/produkter_/Pages/Nettilmelding.aspx

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
 
 
Pulterrummet | CVR: 30277937 | Gydevang 17-19, 3450 Allerød  | Tlf.: 4810 4080 | kontakt@pulterrummet.dk